zespół szkół elektrycznych nr 1

im. Henryka Zygalskiego

 1. REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 2. REGULAMIN CENTRUM INTERNETOWEGO I CZYTELNI
 1. W bibliotece obowiązuje kulturalne zachowanie, cisza, spokój i porządek. Do czytelni i Centrum Internetowego nie wchodzimy w odzieży wierzchniej.
 2. W bibliotece obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 3. W czasie swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać w bibliotece.
 4. Z zasobów bibliotecznych mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 6. Czytelnicy mogą sami wybierać książki ze wskazanych przez bibliotekarza  regałów (wolny dostęp do półek). Pozostałe książki podaje bibliotekarz.
 7. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Na swoim koncie uczeń może mieć nie więcej niż 5 wypożyczonych książek, w tym – nie więcej niż dwie lektury jednocześnie.
 9. Książki można wypożyczać na 1 miesiąc. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, można przedłużyć termin zwrotu książki.
 10. Nieoddanie książki w terminie powoduje zablokowanie konta czytelnika i czasowe wstrzymanie wypożyczeń. Czas trwania tzw. „blokady” określa bibliotekarz w zależności od przekroczenia terminu zwrotu książki.
 11. Uczniowie zobowiązani są oddać wszystkie wypożyczone książki przed zakończeniem swoich zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie określonym przez bibliotekarzy. Uczniowie klas maturalnych do czasu zakończenia egzaminów maturalnych i zawodowych mogą korzystać z zasobów biblioteki w czytelni.
 12. Nieoddanie wypożyczonych książek przed zakończeniem roku szkolnego powoduje wstrzymanie wypożyczeń (tzw. „blokadę”) w następnym roku szkolnym, na 3 miesiące od dnia zwrotu zaległych książek.
 13. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie i pracownicy) mają obowiązek  rozliczyć się z biblioteką i oddać wszystkie wypożyczone książki i materiały.
 14. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i zobowiązany jest dbać o nie.
 15. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany do niezwłocznego zakupu takiej samej pozycji lub innej, wskazanej przez bibliotekarza (w zbliżonej cenie). Do momentu dostarczenia nowej książki jest zawieszony w prawach do korzystania z biblioteki (w tym – z czytelni i Centrum Internetowego).
 16. Biblioteka nie wypożycza uczniom aktualnych podręczników. Uczniowie mogą z nich korzystać tylko w czytelni.
 17. Uczeń nieprzestrzegający powyższego Regulaminu może zostać zawieszony     w prawach do korzystania z biblioteki (w tym również – do przebywania w niej). Termin zawieszenia w powyższych prawach określa bibliotekarz.
 18. Zasady korzystania z Centrum Internetowego określa odrębny Regulamin.
 1. Z komputerów w bibliotece mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły, za zgodą bibliotekarza, po uprzednim wpisaniu się do Zeszytu odwiedzin. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.
 3. W czasie swoich lekcji uczniowie nie mogą przebywać w czytelni i Centrum Internetowym.
 4. Do czytelni i Centrum Internetowego nie wchodzimy w odzieży wierzchniej.
 5. W czytelni i Centrum Internetowym obowiązuje kulturalne zachowanie, cisza i spokój, dbałość o porządek, bezwzględny zakaz spożywania posiłków i napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 6. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan sprzętu na danym stanowisku. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie nie więcej niż dwie osoby, pracujące w ciszy i niezakłócające rytmu pracy biblioteki.
 8. Komputery w bibliotece służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych oraz przeglądania programów edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do gier i zabaw.
 9. Korzystanie z portali społecznościowych dopuszczalne jest pod warunkiem zachowania ciszy i spokoju.
 10. Zabrania się przeglądania stron internetowych zawierających niepożądane treści i wykorzystywania sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i zasad etyki internauty.
 12. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby przygotowujące się do zajęć lekcyjnych i konkursów.
 13. Korzystać można tylko z zainstalowanego oprogramowania. Zabrania się instalowania innych programów oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym oprogramowaniu, konfiguracji i plikach systemowych, a także samodzielnego dokonywania połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania zasad BHP dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych.
 14. Użytkownicy mogą korzystać z własnych nośników pamięci za zgodą bibliotekarza, po uprzednim zeskanowaniu ich programem antywirusowym.
 15. Sieć szkolna jest monitorowana. Wszelkie działania użytkownika w sieci są zapisywane w logach serwera w postaci numeru IP komputera wchodzącego  i użytkownika aktualnie korzystającego z komputera oraz numeru IP serwera docelowego.
 16. Użytkownik ma obowiązek szanować udostępniany mu sprzęt i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody. W przypadku ucznia niepełnoletniego odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/ opiekunowie.
 17. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się wszelkim zaleceniom bibliotekarza.
 18. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie wpisaniem uwagi do dziennika, natychmiastowym przerwaniem sesji użytkownika oraz zakazem korzystania z komputerów i przebywania w bibliotece na czas określony przez bibliotekarza.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. 

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.